Nätverksmedlemmar

På senare år har det börjat forskas mer och mer på hur ljud påverkar oss människor. En förhöjd ljudnivå i skolan eller på arbetsplatsen kan påverka arbetsmiljön mer än vad man kanske tror. För att tydligt kunna avgöra exakt hur oljud påverkar oss har ett forskarnätverk gått samman för att undersöka saken tillsammans. Här finns nätverksmedlemmar från olika universitet runtom i Sverige och även från andra statliga institutioner. Alla dessa nätverksmedlemmar vill nå samma mål: nämligen att kartlägga och förstå hur vi människor förhåller oss till olika ljudmiljöer. Det är även viktigt att ta reda på hur vi behåller hörseln och hälsan.

Nätverksmedlemmar från hela Sverige

Om vi människor blir för störda av oljud kan det faktiskt påverka vår hälsa mer än vad många kanske vet. Om man till exempel blir störd under natten och har svårt att få tillräckligt många timmars sömn så går det att se negativ påverkan på kroppen redan efter bara några få dygn. Det är detta som forskarnätverket vill råda bot på, genom att vara med och upplysa allmänheten om vad de finner i sina efterforskningar. Här finns nätverksmedlemmar från hela Sverige.

Forskningsprojektets nätverksmedlemmar analyserar trafik

På Karolinska Institutet i Solna utanför Stockholm finns en hel avdelning där man fokuserar på enbart buller. Här forskar man både på nationell och global nivå för att försöka utreda hur buller påverkar människan och miljön. Buller kommer ofta från tåg, bussar och annan trafik vilket innebär att det även finns kemiska utsläpp med i bilden. I Sverige har man sett att det är just trafiken är det som berör människor mest, i alla fall när vi befinner oss utomhus. Det finns nätverksmedlemmar som fokuserar på andra delar av forskningen, till exempel på bullerkällorna inomhus.

Den negativa påverkan

Varför är det så viktigt att forska på hur buller påverkar oss människor? Det är inte en ovanlig fråga i sammanhanget. I den moderna civilisationen finns en tydlig uppdelning mellan dag och natt, där bullriga aktiviteter förläggs på dagtid och nattens timmar å sin sida ska vara tysta. I de flesta större bostadshus finns förhållningsregler att man som boende ska vara tyst runt 22-tiden för att inte riskera att störa grannar. Forskningsprojektets nätverksmedlemmar har tagit reda på mycket fakta om hur en förhöjd ljudnivå påverkar oss människor negativt och faktiskt kan göra oss sjuka.

Om buller stör vår sömn har vi stora problem. Sömnen är viktig för att vi ska kunna återhämta oss både fysiskt och psykiskt för att kunna få en bra dag på jobbet eller i skolan. Dålig sömn kan leda till stress och en känsla av förlorade krafter. Man kan bli långsammare i sina reaktioner och få svårt att koncentrera sig, vilket i förlängningen kan leda till sämre resultat. Bullerprojektets nätverksmedlemmar tar inte bara reda på vad som sker med oss människor utan försöker även få reda på vad vi kan göra åt det.

Buller måste upphöra

Forskningsprojektets alla nätverksmedlemmar är överens om en sak: buller måste i möjligaste mån upphöra. Det är svårt att få till en helt ljudlös tillvaro eftersom människans aktiviteter genererar ljud, men vissa saker kan man faktiskt påverka. Sedan ett par år tillbaka är bullerfaktorn en viktig faktor när det gäller vilka slags bussar en stad köper in. Eldrivna bussar har mycket mindre negativ ljudpåverkan än vanliga bensindrivna och dessutom är de mer miljövänliga. Detta har man provat på med lyckade resultat i bland annat Göteborg och i Stockholm. Nu vill projektets nätverksmedlemmar komma på fler lösningar för hur man minimerar det skadliga bullret i människors liv.