Människan och Bullret

Människan och bullret har på senaste tiden kommit att gå hand i hand. Men vad har buller för inverkan på människan? Hur mycket påverkar oljud våran hälsa och vardag? Det är en fråga som många börjat ställa sig ju mer städer växer och mycket ljud omkring blir allt vanligare. Vissa står inte ut med allt ljud och flyttar från städerna. Medan andra har svårt med tystnad och föredrar att hålla sig där det är mycket fart och liv. Då oljud har kommit att bli en sådan vanlig del av våra liv så är relationen mellan människan och bullret ett intressant ämne att fördjupa sig i. Det pågår mycket forskning om denna aspekt av våran vardag. Den kanske mest intressanta frågan är hur det påverkar barn, och hur kommer dagens generation att förhålla sig till ljud i framtiden?

Människan och bullret

Människan och bullret

Människan och bullret

Människan och bullret forskas det kring i olika aspekter av vardagen. Den kanske mest uppenbara inverkan buller har på människan idag är på våran sömn. Många har i dagens samhälle sömnproblem på grund av allt oljud, och måste använda sig av antingen öronproppar eller preparat för att lyckas somna på kvällen. För andra däremot är det raka motsatsen. Ofta är det yngre människor som är uppväxta mitt i en stad som har problem eller känner sig olustiga när det är för tyst. Antingen somnar de då med TV:n på eller med musik i hörlurar. Människan och bullret har nu alltså blivit så integrerade att yngre generationer har problem med något som är så naturligt som tystnad, och föredrar buller istället.

Barn och ungdomar är kanske de som är mest påverkade av buller. Och det är också här det görs mycket forskning om relationen mellan människan och bullret. Barn som håller på att lära sig att läsa och förstå språk är bland de som drabbas mest då mycket buller minskar förmågan att uppfatta och förstå tal, enligt Naturvårdsverket. Människan och bullret är något som blivit rätt naturligt i dagens samhälle, och det är inte ofta vi stannar och reflekterar över hur allt ljud påverkar barnens utveckling. Många är föräldrarna som föredrar att lära sina barn att sova trots oljud, men hur påverkas barnen av det? Får dom tillräckligt djup sömn?

Bullrets inverkan på kroppen

Något som många inte tänker på är bullrets fysiska inverkan på kroppen. Människan och bullret ter sig olika i olika miljöer. Man kan befinna sig på en relativt tyst plats, men oväntade höga ljud höjer till exempel hjärtfrekvensen och eventuellt blodtrycket i en stund. Detta kan vara skadligt för personer med hjärtfel. Utsätts man för buller under en lång tid kan det även leda till ökade stressnivåer, som påverkar hjärt- och kärlsjukdomar negativt. Enligt Trafikverket ökar mycket buller risken för en förtidig död. De rapporterar likaså att det inträffar ca 300 förtidiga dödsfall per år i Sverige till följd av buller. I ett så litet land som Sverige är detta en mycket hög siffra.

Människan och bullret är en kombination som påverkar prestationsförmåga och humör. Buller påverkar också människans koncentrationsförmåga. Jobbar man i kontorsmiljö med höga ljudnivåer kan det alltså störa hur väl man utför sitt jobb. Dessutom har studier visat att människan och bullret i kombination även kan leda till ökad trötthet och nedstämdhet. I arbeten som exempelvis telefonförsäljare kan därför de anställda vara extra utsatta för hälsorisker. Då man dessutom ofta arbetar för provision i sådana arbeten kan nedsatt prestationsförmåga till följd av trötthet ha en mycket negativ inverkan på vardagen i övrigt. Ökad trötthet har till och med visats leda till nedstämdhet, och i vissa fall depression.

Många forskare har nu även varnat för att mycket ljud påverkar hörselförmågan. Nedsatt hörselförmåga kan i sin tur påverka vardagen på många olika sätt. För människor med hörselnedsättning kan buller likaså vara problematiskt när man försöker uppfatta tal och det kan till och med ha en negativ effekt på användningen av hörselapparater. Människan och bullret är förstås ett mycket problematiskt inslag i dagens samhälle.

Hur motverkar man bullrets negativa inverkan?

Människan och bullret har det som sagt forskats mycket omkring och de negativa effekterna är många. Men hur skyddar man sig då från dessa påföljder? De allra flesta som lider av bullrets verkningar väljer att flytta till mindre städer eller ut på landet. Men livet på landet är inte för alla. Så vad finns det för lösningar för de som vill bo i storstäderna? En semester till ett lugnt ställe är att rekommendera. Relationen mellan människan och bullret måste ibland återställas och kan man då inte åka bort så finns det nu något som kallas mindfulness. Detta är en metod som minskar stress och ökar koncentrationsförmågan. De allra flesta använder sig av mindfulness målarböcker för att slappna av och ge tankarna ro en stund. Nu finns det också pocketversioner av dessa som man lätt kan ha med sig i väskan till jobbet eller på resan.

Något annat man kan göra för att för att motverka effekterna av bullret är motion. Träning har som de flesta vet många positiva egenskaper i kampen mot ohälsa. Yoga och Pilates speciellt har en stor inverkan på stressen som orsakas av relationen mellan människan och bullret. Känner man att man är stressad och behöver koppla av men samtidigt få ro i tankarna är dessa två träningsmetoder att föreslå. De sänker blodtrycket samtidigt som man stärker kroppens kärna. Vill man inte ta kurser på gym kan man lätt och enkelt utöva båda två hemma. Allt man behöver är en yoga matta och Youtube. Där finns det många gratis träningsvideor tillgängliga och det är mycket lätt att hitta en rutin som passar just din vardag. Då dessa träningsmetoder är väldigt lugna och sänker stressnivån hjälper de på liknande sätt om man har sömnproblem.

Bullret i människans vardag

Krocken som sker i dagens samhälle mellan människan och bullret bedrivs det dagligen forskning på. Problem med sömn, koncentrationsförmåga och negativ inverkan på hörsel är bara några av de inverkningar som buller har i vardagen. Det bästa är att hitta en balans mellan tiden man spenderar i högljudda miljöer och på tystare platser. Träning och andra metoder för att minska stress rekommenderas av både forskare och läkare. Har man barn som påverkas nattetid kan det vara värt i att investera i tjocka gardiner som dämpar ljud utifrån. Trafikverket arbetar även med bullerskärmar alternativt bullervallar för att motverka oljud från motorvägar. De erbjuder också byte av fönster i fastigheter som ligger nära större vägar. Kommuner arbetar också de för att minska effekterna av buller. Vill man veta mer om vilka åtgärder som tas kan man besöka sin kommuns eller trafikverkets hemsida.